Piotr Michalczuk

Temat wystąpienia: „Talent War 2.0, czyli o rekrutacji branży IT” Opis wystąpienia: W czasie sesji omówimy studium przypadku związane z poszukiwaniem, pozyskiwaniem, rekrutacją i retencją [...]

page 1 of 4