Joanna BuciorEB & Internal Communication Coordinator

  Temat wystąpienia:
  „Komunikacja wewnętrzna jako narzędzie do budowania employer brandingu, któremu nie można się oprzeć”

  Opis wystąpienia:
  Budowanie silnej marki pracodawcy na rynku zwykle zaczyna się od projektowania zewnętrznej kampanii brandinowej, która ma zagwarantować tłumy kandydatów z najwyższej półki. Taka strategia w obecnej sytuacji rynkowej przestała jednak wystarczać. W czasie warsztatów, opierając się m.in. na projektach prowadzonych w krakowskim oddziale firmy Delhi. Przeanalizujemy wspólnie kilka elementów komunikacji wewnętrznej, która pozwala angażować pracowników i prowadzić działania employer brandingowe nastawione na efekt.

  Ekspert:
  Z zawodu niedoszły dziennikarz, z wyboru wielozadaniowy ogarniacz. Od 6 lat trenuje zdania i sili się na słowa w imieniu nowych technologii. Ostatnio skoncentrowana na misji poszukiwania szybkich i wściekłych inżynierów pod szyldem Delphi. W praktyce odpowiedzialna za employer branding i komunikację wewnętrzną firmy. Niezwykle dumna ze współtworzenia takich projektów jak Connected.Cars, Beacon Valley Hackhaton, #ExtraOrdinary Kontakt.io, TechCamp, czy InternetBeta.

  Firma: Delphi