Marek ŚlibodaPrezes Zarządu

  Temat wystąpienia:
  „Jak wzbudzić i podtrzymać zaangażowanie emocjonalne pracowników”

  Opis wystąpienia:
  W wystąpieniu skupimy się na stwierdzeniu, że kluczem do sukcesu jest związanie ludzi z organizacją i zaangażowanie emocjonalne w jej rozwój. Pracownicy, dla których firma jest czymś więcej niż tylko miejscem pracy, bardziej się z nią identyfikują, zwiększa się ich poczucie własnej wartości, czego efektem jest większe zaangażowanie.

  Ekspert:
  Założyciel i współwłaściciel firmy Marco sp. z o. o. Wieloletni teoretyk i praktyk organizacji oraz zarządzania. Wizjoner i propagator społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdraża autorski sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Wyjątkowy szacunek do ludzi, ciągłe doskonalenie i pomoc lokalnej społeczności to fundamenty, na których oparł swoje życie i współtworzoną przez siebie firmę. Inspirując ludzi uczy długofalowej odpowiedzialności i zachęca do proaktywnej postawy. Nagrody i wyróżnienia przyznane przez lokalną społeczność i samorząd, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz instytucje charytatywne i kulturalne są dowodem na to, że firmy takie jak Marco stają się wzorem zmian zachodzących w sferze gospodarczej i mentalności społeczeństwa.

  Firma: Marco sp. z o. o.