Magdalena SiwińskaPartner – HR Masters

    HR Menedżer z kilkunastoletnią praktyką, coach, trener biznesu. Jako HR Business Partner wspiera organizacje w budowaniu procedur związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi. W pracy kładzie nacisk na badanie efektywności wszelkich procesów z obszaru polityki personalnej. Uważa, że wszelkie procedury są dla ludzi a nie ludzie dla procedur. W swoich projektach skupia się na realnych korzyściach zarówno dla organizacji jak i pracowników. Wspiera menedżerów w projektach rozwojowych, obejmujących coaching, mentoring oraz szkolenia. Realizowała i projektowała procedury szkoleniowe oraz doradcze dla kadry wyższego i niższego szczebla zarządzania, zarówno w biznesie jak i w administracji samorządowej i sądownictwie. Współpomysłodawczyni  portalu HRPolska.pl, Partner Zarządzający Grupa HR Masters.