Katarzyna BieniekKonsultant

  Temat wystąpienia:
  „Renowacja systemu motywacyjnego jako odpowiedź na współczesny rynek pracownika”

  Opis wystąpienia:
  W ciągu ostatniego czasu zmienił się wokół nas rynek pracy. Tym razem jednak dynamika zmian i ich zakres są znacznie większe. Rynek stał się niezwykle wymagający, nieprzewidywalny i trudno na nim pogodzić  interesy biznesu i pracowników. W naszym obszarze ekspertyzy przyjmuje się (i słusznie), że wszelkiego rodzaju inicjatywy, systemy i rozwiązania winny podążać  za zmianami rynkowymi, a jednocześnie odpowiadać na potrzeby biznesu. Stąd też chcemy w  kilku słowach opowiedzieć, jak można modyfikować system motywacyjny, chyba najważniejszy z systemów HR w organizacji i uczynić z niego narzędzie retencyjne. Jak modyfikować system motywacyjny, by był swego rodzaju środkiem terapeutycznym dla firmy w warunkach rynku pracownika.

  Ekspert:
  Posiada  10-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i administracji, głównie w branży medycznej i ochronie zdrowia. Współtworzyła politykę wynagrodzeń oraz zajmowała się planowaniem w obszarze personalnym.

  Ekspert ds. rynku pracy i ochrony zdrowia w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej. Odpowiedzialna za projekty związane z pracownikami 50+ i różnicami pokoleniowymi na rynku pracy.

  Certyfikowany trener biznesu. Oprócz prowadzenia szkoleń i warsztatów ma również doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru doradztwa kariery i outplacementu.

  Firma: KEYSTONE BUSINESS ADVISORY