Elwira WołczeckaHR Business Partner

  Temat wystąpienia:
  „Rozwój liderów jako klucz do sukcesu biznesowego i zmiany kulturowej”

  Opis wystąpienia:
  To, co odróżnia firmy najlepsze od przeciętnych i powoduje przewagę konkurencyjną, to poza efektywną strategią biznesową także możliwości rozwoju, atmosfera w pracy i liderzy, którzy nami kierują. Program Rozwoju Liderów, wspierając ich, wspiera każdego w Grupie Żywiec. Jego podstawowym celem jest rozwój kluczowych umiejętności Lidera, poprzez poznanie samego siebie, a następnie zbudowanie właściwych kompetencji oraz pozyskanie narzędzi do tego, by móc budować efektywne zespoły i realizować cele biznesowe. Grupa Żywiec dąży do tego, by na co dzień być organizacją elastyczną, kreatywną, an­gażującą. Kluczowe jest więc nie tylko właściwe zarządzanie nią, ale i odpowiednie relacje między ludźmi. Kulturę naszej organizacji budujemy w oparciu o feedback (informację zwrotną), coaching i mentoring, te elementy ułatwiają właściwy przepływ informacji i realizację planów, a tym samym rozwój or­ganizacji.

  Ekspert:
  Posiada wieloletnie doświadczenie jako HR Business Partner dla różnych obszarów biznesowych w Grupie Żywiec. Przez kilka lat wspierała Dział Komercyjny, a aktualnie współpracuje z Menedżerami w ramach funkcji Supply Chain i Zakupów. Realizuje projekty z obszaru Talent Managment, Leadership i szeroko pojętego budowania organizacji sukcesu. Wierzy, że kluczem do sukcesu zarówno organizacji  jak i indywidualnych pracowników jest budowanie zaangażowanej organizacji, w której wszyscy mogą rozwijać swój potencjał osiągając przy tym wysokie wyniki.

  Firma: Grupa Żywiec SA