Agata PadalskaCountry Manager for Poland

  Temat wystąpienia:
  „Narzędzia skutecznej komunikacji, czyli jak w Future Processing budujemy zaangażowanie pracowników”

  Opis wystąpienia:
  Future Processing w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia przeszła kilka momentów zwrotnych. Najtrudniejszym był gwałtowny wzrost zatrudnienia od kilkudziesięciu osób do ponad 700.

  Napotkaliśmy liczne trudności komunikacyjne związane z tak szybkim wzrostem w krótkim czasie. Drugą trudnością jest rotacja typowa dla konkurencyjnego rynku pracownika w branży IT. To dwa główne powody, które stworzyły konieczność szybkiego wdrożenia nowych pracowników w struktury i kulturę firmy oraz umożliwienia wymiany wiedzy i poglądów. Narzędziem, które wsparło proces przemiany strukturalnej oraz wzmocniło kulturę organizacyjną opartą na swobodzie wypowiedzi i zaangażowaniu, był nasz autorski Intranet.

  Ekspert:
  Od kilkunastu lat zawodowo związana ze sprzedażą i rozwojem biznesu. Obecnie w Future Processing, dużej firmie technologicznej z branży IT, pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za rozwój sprzedaży na rynku polskim. A także, wspiera pion HR biorąc udział w licznych projektach wewnętrznych związanych z rozwojem kompetencji jako trener biznesu oraz rekruter techniczny.

  Firma: FUTURE PROCESSING